Västra Tunhems fiber ekonomisk förening

LÄS DETTA OM DU UPPLEVER FEL PÅ DIN UTRUSTNING:

www.vastratunhem.n.nu/hjalp-vid-fel-pa-bredband

 

Historik om föreningen:

Vi är en ekonomiskt förening som startade i liten skala i aug 2013 med en Facebooksida gjord av initiativtagaren Annalena Levin. Vi bildade en ekonomisk förening den 22 februari 2014 med org. nr 769627-7958. Under 2014 och 2015 jobbades hårt med budget, planering och ansökan till jordbruksverket, allt ideellt. Vecka 38 2015 började vi gräva. Mycket är samförlagt tack vare initiativ från vår förening. Från 1 juni till 1 december 2016 driftsatte vi alla 3 etapper och Västra Tunhem var nu ett ännu mera upplyst samhälle :-) Maj 2017 har vi fått de första utbetalningarna godkända från jorbruksverket på vårt projekt. I aug skickade vi in de sista fakturorna till jordbruksverket. I dec 2017 förlängde vi projekttiden till 2018 för att även se över möjligheten att söka bidrag för ev. lantmäterikostnader. Läs gärna mer under FAKTA. Vi har på våren 2018 lämnat in ansökan till lantmäteriet för ledningsrätt vilket nu på hösten 2018 är klart och godkänt! Vi är ett föredöme i fibervärlden genom att ha lyckats med detta till en låg kostnad tack vare mycket hårt arbete av vår tekniska förvaltning. Glädjande är också att vi i mars 2018 fått utbetalt de bidrag vi sökt för och nu i slutet av november 2018 har vi skickat in för slututbetalning och slutredovisning av projektet. Vi ser framemot ett avslut i bidragssökandet och att helt övergå i förvaltning och underhåll av fibern. Vi har nu i februari 2019 fått det glädjande beskedet av jordbruksverket att vi är helt godkända som projekt och våra bidragsansökningar har gått igenom nästan helt som önskat! Helt otroligt bra jobbat av vår förening (styrelse) och vår tekniska samt ekonomiska förvaltning! Detta firade vi på stämman den 11 april 2019 samt tog beslut om återbetalning av kapitaltillskott till alla medlemmar! Bra va?!

 

 

 

Vill du bli medlem?

Är du nyinflyttad eller har kommit på att du skulle vilja bli medlem i föreningen nu? Skicka oss en ansökan om att bli medlem så ska styrelsen behandla den.

LÄS MER HÄR.

 

 

 

/fiberkablar.jpg

 

Kvalitetskatalog.se

 

Gilla gärna vår hemsida så vi syns på Facebook också!

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)