Årsmöte genomfört

Ordinarie stämma den 21/5 är nu genomförd och vi har en ny styrelse som ser ut så här:

Styrelse:
ordförande Annalena Levin, Höga (1 år)
vice ordförande Louise Larsson, Hårrum (2 år)
kassör Anders Kopp, Hårrum (2 år)
sekreterare Simon Nilsson, Näset (1 år)
Teknisk ansvarig ledamot Bernt Sundström, Hol (1 år)
Teknisk ansvarig ledamot Anders Påsse, Hol (2 år)
ordinarie ledamot Marita Norqvist, Öna (2 år)
suppleant Conny Linnarsson, Fristorp (2 år)
suppleant Bo Johansson, Bryggum Gudmundsgården (1 år)
Revisorer:
förtroendevald revisor Lena Gustafsson, Forstena (1år)
förtroendevald revisorsuppleant, Margareta Gunnarsson, Härstad (1 år)
Valberdning:
Lars-Erik Andersson, Hårrum och Richard Svanström, Forstena Koppegården (Sammankallande Richard)
2016 år medlemsavgift är också beslutad till 200kr
Stadgeförslaget gick igenom men måste klubbas på en stämma till för att börja gälla.
Dagens anslutningar är 206 (och 191 medlemmar)

Se karta här (obs den är fortfarande preliminär då ej alla markupplåtelser är klara) och du måste först ha laddat ned Google Earth.

Ett stort tack till Hans-Martin Duringhof, Bengt Åhlander och Lars-Bertil Ekman som har suttit i styrelsen fram tills nu.
55 röstberättigade medlemmar deltog och en hel del andra åhörare. Alla beslut som togs var enhälliga.
22 maj 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)