Fakta

FAKTA OM FÖRENINGEN

2013-2014

Vi startade i liten skala i aug 2013 med en Facebooksida gjord av initiativtagaren Annalena Levin och ett första möte hölls i Hembygdsgården i september 2013. Vi bildade en interimstyresle och ansökte om att bli ekonomisk förening den 22 februari 2014 vilket vi efter lite justeringar blev den 17 mars 2014 med org. nr 769627-7958.

Sedan har styrelsen och några adjungerade jobbat hårt för att få fram avtal, information, tillstånd, sprida info, skicka brev, söka bidrag, samarbeta med andra föreningar, lägga upp anbudsförfrågningar, skriva på avtal, förebereda möten, söka information, gå kurser, ha möten, möten och åter möten. Vi är ett gott gäng och har roligt när vi träffas vilket är mycket viktigt!

Glädjande besked kom den 27 mars 2014 för alla fiberföreningar! Läs mer under nyheter!

2015

Den 18 mars 2015 hölls en extra föreningsstämma där vi beslutade om vilka insatser och avgifter som varje medlem måste erlägga om man vill vara med. Betalar man inte detta så stryks man som medlem.

Den 21 maj 2015 hölls ordinarie stämma. Läs mer om den här.

Den 2 sep 2015 hölls extra stämma för att besluta om lån, grävstart och stadgar. Mer info kommer om det när protokollet är justerat men beslutat blev ett ok till byggstart, lån och nya stadgar enligt utskick.

Vecka 38 2015 Började vi att gräva! 

Hösten 2015 och våren 2016 har vi grävt, intsallerat nodrummet och skåp samt blåst fiber på några av stammarna och till cirak hälften av anslutningarna.

2016

Den 31 mars 2016 togs det riktigt positiva beslutet att VI ÄR BEVILJADE BIDRAG med upp till 40 %.

  Läs nyhetsbrevet här. 

Här kan man läsa vilka som i Västra Götaland var de första som fick bidrag beviljade för perioden 2014-2020.

Den 1 juni 2016 driftsatte vi etapp1 vilket känns fantastiskt! Mycket slit och jobb och mantimmar ligger bakom detta, mer än man kan tro, men vi har kämpat på, inte gett upp och nu har vi fått första belöningen.

Den 12 september 2016 är det dags för driftsättning av etapp 2! Infomöte den 5/9 kl 19:00 för er som är berörda av detta. Boende utmed Floget, Hols gata, Forstena, Koppegården och Höga och som har angett att man vill ansluta så fort som möjligt.

Den 28/11 2016 är det infomöte för etapp 3 som skall vara driftsatt den 1/12. Detta gäller samtliga medlemmar som ännu ej kommit igång med fibern i Västra Tunhem. 

Den 1/12 2016 driftsatte vi sista etappen och alla som nu så önskat är igång! Fantastiskt! 

2017

Den 18 maj 2017 hade vi slutbesiktning på arbetet som Brobergs Gräv och Elinsta gjort åt oss. Ett fantastiskt bra samarbete har vi haft och vi är alla nu nöjda och glada över nedlagt arbete och godkänd besikting utförd av en utomstående opartisk firma.

Den 31 maj 2017 fick vi reda på att första ansökan som vi lämnat in till Jordbruksverket och kämpat med länge för att fylla i på rätt sätt godkänts utan avdrag! Fantastiskt! Nu återstår att söka för resterande, allt enligt ursprunglig tidsplan.

I november fick vi beviljat förlängt projekttid till 20181231. Jordbruksverket har inte tid att behandla alla ansökningar och har i slutet av dec 2018 ännu inte titta på de fakturor vi skickade in i juli 2017. Föreningen tittar även på möjligheten med ledningsrätt och att komplettera ansökan med det.

 

2018

Vi började året med att ha en extra stämma 31 jan 2018 för att börja anta nya stadgar vilket är nödvändigt då lagen om ekonomiska föreningar är ändrad. Då bytte vi även ut ledamot i styrelsen och valde in Margaretha Gunnarsson till kassör. Anders Kopp fortsätter att jobba åt styrelsen som arvoderad extern administrativ tjänst. Vi valde även in en ny revisorsuppleant efter Margaretha, Gunnel Tolfes.

I mars fick vi glädjande besked att de ansökningar vi lämnat in för utbetalning av bidrag hade beviljats och betalats ut! Toppenbra jobbat av Anders Kopp mfl.

Ledningsrättsteamet lett av Ingemar Persson har jobbat på fantastiskt bra under våren och sammanställt våra markavtal och kompletterat med tillägg så att alla som vill ska få ut en ersättning för sin upplåtna mark samt att vi nu har lämnat in uppgifterna till lantäteriet för ledningsrätt. Detta ska vi söka bidrag för också så fort det är klart. Sedan är det dags att göra projektavslut och slutredovisning.

Vi har fått förfrågan från några nya Tunhemsbor som vill ansluta sig till fibernätet och de har fått offert på detta nu under våren. Vi hoppas att de känner sig välkomna även om det givetvis kostar mycket mer att ansluta sig efteråt.

 

Personuppgifter

Västra Tunhem Fiber ekonomisk förening är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar. Föreningen hanterar enbart personuppgifter för att kunna upprätthålla den verksamhet som anges i föreningens stadgar, det vill säga hantera medlemmar i den ekonomiska föreningen samt anlägga och driva ett fibernät inom vårt verksamhetsområde i Västra Tunhem.

De personuppgifter vi hanterar gäller mestadels kontaktuppgifter i form av namn, adress, telefon och mailadress till medlemmar, kunder och leverantörer. Vi har också uppgifter om fastighetsbeteckning.

Vi har inte personnummer i våra register, däremot finns den uppgiften på de avtal som tecknats. Dessa förvaras i pärm i låst säkerhetsskåp. Kontaktuppgifter inklusive personnummer för markägare är utlämnat till lantmäteriet.

Vi har de uppgifter som behövs för att hantera den ekonomiska relationen så som medlemsinsats och kapitaltillskott för Medlemmar samt faktureringsuppgifter, påminnelser, betalningar med mera som behövs för att alla parter ska uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Den lagliga grunden för detta är dels ”Rättslig förpliktelse” vad gäller Lagen om Ekonomiska föreningar samt Bokföringslagen, dels ”Avtal” vad gäller medlemskapet i föreningen samt Tjänsteavtal och Markavtal.

Den lagliga grunden för att publicera kontaktuppgifter på publik website är ”Medgivande” från de vars kontaktuppgifter anges.

Mer information om Dataskyddsförordningen och dess tillämpning finns på http://datainspektionen.se

 

FAKTA OM FIBER

Vad är fiberoptik?

Fiberoptik är ett optiskt system för dataöverföring där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan. I praktiken används ofta hårstråtunna cylindrar så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

 På Wikipedia kan man läsa följande om FIBEROPTIK.

Fördelar med fiber

  • Bredband, TV och telefoni med hög kvalitet.
  • Öppna nät med pressade priser på tjänster.
  • En fastighet som ansluts till fibernät får ökat värde.
  • Ger en stabil uppkoppling med höga hastigheter både uppströms och nedströms.
  • Fiber är inte känslig för störningar från regn, snö eller åskväder.
  • Fiber har enorm kapacitet för dataöverföring.
  • Fiber är framtidssäkert.

På Gotlands fiberhemsida finns en bra PDF om fiber. Läs gärna den här.

Här kan du läsa en tidningsartikel från UppsalaUNT.SE

Se gärna denna info om internet och dess nytta samt vårt mål att digitalisera Sverige: KLICKA

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)