Frågor om andra kryssrutan!

Många frågar vad det innebär med den andra kryssrutan där det står "jag vill delta i förprojekteringen med ovan nämnda fastigheter" och vi ska försöka förklara det här. Det innebär att man vill att ens hus skall ritas in på kartan och var med i dragningen av stamnätet och den första projekteringskartan vi gör. Det innbär inga kostander just nu och man förbinder sig inte att senare ingå avtal men det förenklar och förbättrar definitivt arbetet.  Senare kan det komma att tillkoma en kostnad för att kompletteras på ritningen om du inte kryssar i nu från start när vi har denna cad-hjälpen att tillgå. Så vi rekommenderar starkt alla att kryssa i denna ruta. Det hade kanske räckt med en ruta om att bli medlem, men vi vill säskilja på att enbart vara medlem och att faktiskt ha en ambition att vilja ansluta sig så småningom. Så passa på att delta i förprojekteringen nu medan den är gratis. 

16 apr 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)