Stadgar

 STADGAR

GAMLA STADGAR (antagna vid stämma 20150521 och 20150902)

NYA STADGAR (antagna vid stämmor 20180131 och 20180418)

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)