Svar på lite frågor inför stämman 20150902

Hej!

 

Vi har fått några frågor inför stämman som vi tänkte delge några svar på här:

Får man börja gräva utan bidraget?

Ja visst får vi det. Vi får ta på oss kostnader i föreningen så länge vi har en registrerad ansökan och det har vi. Vi var faktiskt först ut i Västra Götaland med att ansöka denna period! Men givetvis sker allt på vår egen risk i föreningen, men får vi bidraget sedan så räknas dessa kostnader in även om vi började gräva innan alltså.

Var hittar jag stadgarna?

HÄR finns både kallelsen och stadgarna men det är samma stadgar som skickades ut och beslutades i maj och som då hittades här (och gör så fortfarande givetvis)

Är inte kallelsen lite sen?

Nej den är i tid enligt stadgarna, men hade vi haft möjlighet så hade vi givetvis skickat ut den ännu tidigare.

Blir jag betalningsansvarig om vi tar ett lån?

Nej det är styrelsen som tecknar ett Blancolån och banken tar de nedgrävda slangarna som säkerhet vid en eventuell konkurs. Varken medlemmar eller styrelse blir personligt betalningsskyldiga för lånet vid en ev. konkurs. 

Varför kallar ni till en extra stämma trots att styrelsen får fatta dessa beslut om lån och grävning?

Vi gör det för att banken ville det ang lånet och för att vi också vill det även om det ej är ett formellt krav pga att bidragen ej har beslutats ännu av jordbruksverket/länsstyrelsen.

Varför kan nya medlemmar ansluta sig?

Jo för att det fortfarande går att justera pga av att bidragen ej är klara och vi ej har grävt ännu. Dock kostar det mer pengar för dem som anmälde sig efter 30/4-15 pga av att vi måste uppdatera kartor igen och andra justeringar. Det är mycket bra för befintliga medlemmar om fler ansluter sig givetvis.

Hur mycket ska jag betala nu senast den 30/9?

Det är lite olika beroende på vad du redan har betalat in. Är du oskäker maila kassören eller ordförande.

26 aug 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)